บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด

                ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ.2539 หรือกว่า 27 ปี โดยเริ่มต้นธุรกิจของบริษัทฯ นั้นเป็นผู้ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ โดยมีบริษัทไฟแนนซ์ผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์มือสองอย่าง บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ บริษัท สำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต จำกัด (ชื่อเดิม)  ดำเนินการด้านกฎหมาย และรับติดตามทวงถามหนี้ให้มาอย่างยาวนานจนทำให้ บริษัท สำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต จำกัด (ชื่อเดิม) เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ในการทำธุรกิจติดตามทวงถามหนี้สินอย่างครบทุกรูปแบบ

                นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการด้านการฟ้องคดี สืบทรัพย์ บังคับคดี ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะได้รับประโยชน์จากการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ทางธุรกิจนี้มากว่า 27 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในขั้นตอนวิธีการเจรจา ติดตาม ทวงถามหนี้ พร้อมทั้งยังมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตามทวงถามหนี้เป็นอย่างดี ในการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญและคำนึงถึงชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เป็นหลักในการดำเนินงานโดย บริษัท สำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต จำกัด (ชื่อเดิม) ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (ทะเบียนเลขที่ 10590097)

                เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด (City Collection Co.,Ltd.) พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพเหมือนเดิม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart