ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านกฎมาย และเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถ และความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเติบโต ไปพร้อมกับบริษัทฯ มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเพียง

เขียนในสมัครด้วยตนเองที่บริษัท

ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  8:30-17:30 น.

ติดต่อสอบถาม

สายด่วน 086-978-7458

โทร. 02-768-3838 ต่อ 601, 602

ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  8:30-17:30 น.

ส่ง Resume ผ่านช่องทางอีเมล์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

สวัสดิการ

ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต /ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (เฉพาะตำแน่งที่ใช้ยายพาหนะปฎิบัติงาน) /  ตรวจสุขภาพประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการ / วันหยุดตามประเพณี / วันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด / ยูนิฟอร์มพนักงาน

รายละเอียดงาน

     รูปแบบงาน : งานประจำ

     จำนวนที่รับ: 10 ตำแหน่ง

     เงินเดือน : 12,000 – 15,000 + ค่าโทรศัพท์, มีคอมมิชชั่นตามผลงาน (สูงสุด 30,000 บาท)

     เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์  08.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติ

 •      เพศ : ไม่จำจัดเพศ (เพศชายต้องไม่มีพันธะทางทหาร)
 •      อายุ :   20 – 35 ปี
 •      ระดับการศึกษา : ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 •      ประสบการณ์ :  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 •      บุคลิกดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 •      มีความรับผิดชอบ มีวินัย
 •      หากมีประสบการณ์งานด้านการติดตาม / เร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •      ติดต่อ, ติดตาม, สอบถาม, แจ้งเตือน และให้คำปรึกษาลูกหนี้ทางโทรศัพท์
 •      เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้
 •      ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •      งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •      บันทึกข้อมูล และทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน

     รูปแบบงาน : งานประจำ

     จำนวนที่รับ:  10 ตำแหน่ง

     เงินเดือน : 15,000 – 16,000 + โทรศัพท์ + ค่าน้ำมัน, มีคอมมิชชั่นตามผลงาน (สูงสุด 30,000 บาท)

     เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์  08.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติ

 •      เพศ : ชาย เท่านั้น (ไม่มีพันธะทางทหาร)
 •      อายุ : 20 – 40 ปี
 •      มัธยม 6 ขึ้นไป
 •      ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 •      มีใบอนุญาตขับขี่ ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์ (สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง 2 ระบบ)
 •      มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 •      บุคลิกดี มีความสามารถเจรจาต่อรอง เกี่ยวกับการชำระหนี้
 •      สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
 •      มีค่าประสบการณ์ 1,000 – 2,000 บาท เมื่อผ่านทดลองงาน
 •      หากมีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •     ติดต่อ, ติดตาม, สอบถาม, แจ้งเตือน และให้คำปรึกษาลูกหนี้ที่ค้างชำระ
 •     ปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ เป็นหลัก
 •     ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •     งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •     บันทึกข้อมูล และทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

พนักงานบังคับคดี (ด่วน เป็นจำนวนมาก)

รายละเอียดงาน

     รูปแบบงาน : งานประจำ

     จำนวนที่รับ:  10 ตำแหน่ง

     เงินเดือน : 16,000 + มีคอมมิชชั่นตามผลงาน (สูงสุด 30,000 บาท)

     เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์  08.30 – 17.30 น.

 

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย เท่านั้น (ไม่มีพันธะทางทหาร)
 • อายุ : 22 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์เท่านั้น
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์ (สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง 2 ระบบ)
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานทางด้านบังคับคดี เร่งรัดหนี้สิน ดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้
 • เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องคดี และหลังมีคำพิพากษา เพื่อระงับข้อพิพาท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ปฎิบัติงานภายนอกบริษัทฯ เป็นหลัก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน

     รูปแบบงาน : งานประจำ

     จำนวนที่รับ:  2 ตำแหน่ง

     เงินเดือน : ตามตกลงกัน

     เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์  08.30 – 17.30 น.

 

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย เท่านั้น (ไม่มีพันธะทางทหาร)
 • อายุ : 27-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ : 1-5 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์ (สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง 2 ระบบ)
 • ควรมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้ครั้งคราวได้
 • หากมีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านเช่าซื้อ, สัญญากู้ยืม อย่างต่ำ 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท
 • ทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง    กับบริษัทฯ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • ดำเนินการขอใบอนุญาต ต่างๆ รวมถึงเข้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินงานกับหน่วยงานราชการนั้นๆ
 • ยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท)
 • ดำเนินคดี และ/หรือ ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

     รูปแบบงาน : งานประจำ

     จำนวนที่รับ:  2 ตำแหน่ง

     เงินเดือน : 14,000 – 15,000 (ตามประสบการณ์)

     เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำจัดเพศ (เพศชายต้องไม่มีพันธะทางทหาร)
 • อายุ : 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office) และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในละภายนอกบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**ไม่ใช่งานขาย**

รายละเอียดงาน

     รูปแบบงาน : งานประจำ

     จำนวนที่รับ:  ………… ตำแหน่ง

     เงินเดือน : 14,000 – 18,000 (ตามประสบการณ์)

     เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

 

คุณสมบัติ

     – เพศ : หญิง

     – อายุ : 22-30 ปี

     – ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี ทุกสาขา

     – ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

     – มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

     – บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์

     – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office)  และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     – โทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ

     – บันทึกข้อมูลผลการติดตามลงในระบบ

     – แนะนำช่องทางการชำระเงินค่างวดให้กับลูกค้า

     – ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯหรือลูกค้าได้

**ไม่ใช่งานขาย**

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart