บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการทางด้านกฎหมายครบวงจร ทั้งในด้านการฟ้องคดี ร่างสัญญา ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย บังคับคดี และเร่งรัดหนี้สิน และธุรกิจลงทุนบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ มาบริการโดยการยื่นประมูล เรามีประสบการณ์มาแล้ว 26 ปี

บริการด้านกฎหมาย

ธุรกิจลงทุนบริหารสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ

ข่าวสาร

เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต จำกัด (ชื่อเดิม) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด (City Collection Co.,Ltd.) พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพเหมือนเดิม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart