จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหลักสูตร “ทักษะการเจรจาหนี้ก่อนมีคำบังคับ และ พ.ร.บ. ตามหนี้ที่เป็นธรรม”

บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด (City Collection Co.,Ltd.)  ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในหลักสูตร “ทักษะการเจรจาหนี้ก่อนมีคำบังคับ และ พ.ร.บ. ตามหนี้ที่เป็นธรรม”

โดย อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ (วิทยากร) ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2567  เวลา 09.00 – 16.00 น.ห้อง Hole in one  ณ. โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

            การฝึกอบรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ให้ดียิ่งขึ้น

            การฝึกอบรมดังกล่าว เน้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ Adult Learning และการนำเสนอหัวข้อด้วยการใช้เหตุการณ์จริง

ผ่านการเล่นบทบาท (Role-Play) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการติดตามหนี้ภาคสนาม

เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่เวลา  08.00 – 09.00 น

     

                          

 

โดยอาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ (วิทยากร)

ได้นำเสนอเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพในการเจรจาและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้

และยังมีการแสดงตัวอย่างและการอธิบายจากประสบการณ์จริงในการจัดการหนี้ ซึ่งทั้งหมดนำมาซึ่งความเข้าใจที่มีคุณค่าและการเติบโตของผู้เข้าร่วมอบรมอย่างมาก

                       

 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมฝึกอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะผู้บริหาร ซึ่งได้รับเกียรติที่จะเข้าร่วมการอบรบและสังเกตการณ์พร้อมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสถานที่อบรม

                           

 

 

บรรยากาศการบรรยายช่วงเช้า ก่อนการบรรยาย วิทยากรให้ทำแบบทดสอบความเข้าใจ

และการบรรยาย มีการถาม – ตอบ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                          

     

     

 

ช่วงบ่าย วิทยากรจำลองสถานการณ์ขึ้น และให้ผู้เข้าอบรมแสดงตามสถานการณ์จำลอง ลูกหนี้ “ผัดผ่อน”(ขอเลื่อนการชาระ)

        

         

 

ลูกหนี้ “ผัดผ่อน” (ขอเลื่อนการชำระ)

                                                                             

 

ลูกหนี้ “โกรธง่าย ” (ใจร้อน)

     

 

หลังจากจบการบรรยาย มีการทดสอบความเข้าใจ

       

       

 

วิทยากรได้มอบประกาศนียบัตรให้ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          

                         

 

ถ่ายรูปร่วมกันกับวิทยากร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart