ค่าทวงถามหนี้ คิดเกินจากนี้ไม่ได้!

ค่าทวงถามหนี้ คิดเกินจากนี้ไม่ได้!

                “ค่าทวงถามหนี้” ไม่ใช่คิดเท่าไรก็ได้! เปิดกฎหมายกำหนดการคิดค่าทวงถามหนี้ ที่คนเป็น “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ควรรู้ เรื่องหนึ่งที่เหล่าผู้ที่เป็นหนี้อาจนึกไม่ถึง เพราะว่าทุกครั้งที่ค้างชำระหนี้ หรือ ค้างจ่าย ลูกหนี้จะถูกคิดค่าทวงถามหนี้มาพร้อม ๆ กับยอดหนี้ที่ค้างจ่าย แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการคิดค่าทวงถามหนี้มีลิมิตและจะเรียกเก็บเกินจากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้

 

คิดค่าทวงถามหนี้ ในกรณีใดบ้าง ?

ค่าทวงถามหนี้

– กรณีค้างจ่าย 1 งวด สามารถเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงหนี้

– ค้างจ่ายมากกว่า 1 งวด สามารถเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงหนี้

ค่าลงพื้นที่ติดตามหนี้

– คิดค่าทวงถามหนี้ได้เฉพาะหนี้ประเภทเช่าซื้อ/ลิสซิ่งรถยนต์

– ค้างจ่ายมากกว่า 1 งวด

– เก็บตามจริง แต่ไม่เกิน 400 บาทต่อรอบการทวงหนี้

ทั้งนี้ รอบการทวงหนี้ จะนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ถึงวันครบกำหนดชำระงวดถัดไป และรอบการทวงหนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ห้ามเก็บค่าทวงถามหนี้ ในกรณีใดบ้าง ?

– กรณีค้างชำระหรือถึงกำหนดชำระแต่ยอดหนี้สะสมไม่ถึง 1,000 บาท

– กรณีหลังจากชำระหนี้ครบจำนวนแล้ว หรือได้บอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

.

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart