จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

บริษัท ซิตี้ คอลเลคชั่น จำกัด (City Collection Co.,Ltd.)  และ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด (City Leasing Co.,Ltd.)

 ซึ่งเป็นและบริษัทในเครือเดียวกัน ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ และ พ.ร.บ. การทวงหนี้” โดย อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ

 

ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม  2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ห้อง Chill Out  ณ. โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค 

มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 55 คน  ประกอบไปด้วย

1.แผนกติดตามหนี้ทางโทรศัพท์(ค่าเสียหาย)          (สังกัด ซิตี้ คอลเลคชั่น)

2.แผนกติดตามหนี้ทางโทรศัพท์(รถทั้งคัน)             (สังกัด ซิตี้ คอลเลคชั่น)

3.แผนกพัฒนาหนี้สิน                                   (สังกัด ซิตี้ ลิสซิ่ง)

4.แผนกบังคับคดีรถทั้งคัน                              (สังกัด ซิตี้ ลิสซิ่ง)

หมายเหตุ  คุณมาโนช  แจ้งใจกุล  ผู้จัดการทั่วไป  และคุณโกศล  สุคันธพันธ์  ผู้จัดการ

ฝ่ายกฎหมาย และบริหารหนี้สิน  ได้ไปเฝ้าสังเกตการณ์ และให้กำลังใจบุคลากรที่เข้าอบรม  ตั้งแต่ 09.00 – 14.00 น.

เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.  บุคลากรให้ความสนใจ ลงทะเบียนคนแรกตั้งแต่ 08.03 น.

ช่วงเช้า ก่อนการบรรยาย วิทยากรให้ทำแบบทดสอบความเข้าใจ  และวิทยากรมอบรางวัลให้สำหรับผู้ที่มีคะแนนมากที่สุด (16/20 คะแนน)

บุคลากรที่เข้าอบรมมีตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับผู้จัดการแผนก  ระหว่างการฝึกอบรม วิทยากรมีการถาม – ตอบ กับผู้เข้าอบรมอยู่ในทุกๆ หัวข้อ

ช่วงบ่าย วิทยากรจำลองสถานการณ์ขึ้น และให้ผู้เข้าอบรมแสดงตามสถานการณ์จำลองนั้น

ว่าจะทำอย่างไรต่อสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น กรณีลูกค้าผัดผ่อน  ลูกค้ามีข้ออ้างบ่ายเบี่ยงการชำระ

หลังจากจบการบรรยาย มีการทดสอบความเข้าใจ  และวิทยากรได้มอบรางวัลสำหรับบุคลากรที่มีคะแนนสูงสุด 2 ท่าน (ได้เต็ม 20 คะแนน)  และถ่ายรูปร่วมกัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart